Loďka

Historka s loďkou

16.03.2018 16:19
Vyloupl se krásný jarní den. Blízký les voněl, sluníčko hřálo, mírný svah pod chalupou se zelenal svěží travou a zlátl žlutými hlavičkami pampelišek. Na trávě si hrála dvě děvčátka. Starší měla asi čtyři roky, druhá byla o něco mladší. Najednou stály u rybníka. Chvíli se batolily po břehu a...

Loďka

16.03.2018 16:18
Vrby stály jako vojáci na stráži, rovně a v pozoru, ani lístek se nepohnul.  Vysázené kolem rybníka vypadaly, jako by ho objímaly a dohlížely na něj. Vítr si toho dne vzal dovolenou, zato slunce pálilo ze všech sil. Ryby zlenivělé horkem se daly jenom tušit. Nad hladinou, kousek od...