Probíhati lze, ale toliko cílovou páskou

10.01.2014 14:51

Kdykoli někde čtu, že "proběhla nějaká akce", zmocní se mne běs. Dnes "probíhá" snad úplně všechno - akce, schůze, přijímačky, výstavy a pohřby, dokonce komunikace... Jak to ale vypadá? Lidé přijdou na akci a tam jim kdosi cosi rozdá, oni to přivinou k hrudi a pak se rozběhnou? Nebo jen popoběhnou? Onehdy jsem zaslechla, že "proběhne bohoslužba". To si snad páni preláti ve svých vyšívaných a pozlacených ornátech položí ruce na mohutné hrudníky a vyrazí na kazatelny? A jak po "proběhlé" bohoslužbě vypadají? Nejsou příliš zpocení a unavení? Ale nechme duchovní pastýře jejich trudnému údělu. V našem kurzu může probíhat snad jen sportovec cílem, každé jiné "probíhání" je považováno za pokleslé, nanicovaté a zcela a naprosto odfláknuté. (dn)