Vládkyně

16.03.2018 15:03

Držím v ruce tarotovou kartu s názvem Vládkyně. Je plná symbolů a snad by se mohla jmenovat Hojnost nebo Mateřství.
 Na trůně sedí dívka v požehnaném stavu. Její tvář je zamyšlená a sklopený zrak se zastavil na rostoucím bříšku, symbolu nového života. Dívka se neusmívá, její pohled je starostlivý a snad i trochu smutný. Možná má obavy z budoucnosti. Ale proč? Malíř ji zpodobnil jako krásnou mladou ženu, obklopenou hojností přírody. Bohatý šat rafinovaně zdůrazňuje její plná ňadra, která jsou příslibem budoucnosti. Dlouhé zlaté vlasy má spoutané čelenkou plnou drahých kamenů ve tvaru hvězd. Kytice klasů nezapře úrodnou zemi a množství ovoce přetékající z rohu hojnosti prozrazuje dobrou sklizeň, stejně jako jabloň plná zralých plodů.  Za trůnem mladé vládkyně se rozprostírají vrchy svažující se do údolí, jímž protéká potůček. Jeho chladivá voda je třpytivě modrá a svlažuje vše kolem. Budoucí matka i voda jsou symboly života. Života minulého, současného i budoucího. Kolem potoka kvetou rozmanité květiny a zelená postavička si položila dlaně na mohutná prsa.
Co to asi znamená?
Nemám tušení.
Celý obraz na mě působí klidným až ospalým dojmem. Přicházející podzim je předzvěstí zimy a ta může být zlá. Po zimě přijde jaro a nový, veselý život bude všude kolem. A vládkyně – matka – určitě promění svůj zádumčivý pohled za veselý úsměv.

 

2016/2016