Uvězněná

07.05.2020 12:46

Můj stvořiteli,

Ty, co mě tak nevybíravě zkoušíš. Ty, co jsi vytvořil mne i můj svět. Vznášíš se nade mnou - tak mohutný, tak vzdálený, tak nedotknutelný… Necítíš se ani trochu trapně, nevhodně, sadisticky…? Takhle mě tady bezmocnou držet? Dělat ze mne otrokyni svých myšlenkových pochodů? Onuci, se kterou si děláš, co se ti zlíbí?

Můj vládce, napadlo Tě někdy v Tvé bezmezné pýše, že bych mohla mít taky vlastní představy, plány, sny? Ale na moje pocity jsi nikdy nebral ohledy. Jde Ti jenom o sobecké ukojení vlastního ega. A já jsem Ti dobrá pouze jako zvrácený prostředek Tvé seberealizace.

Můj pane, poníženě Tě žádám – řekni mi: Co jsi zač? A hlavně - co jsem zač já? Pokorně prosím - prozraď mi: Kým chceš, abych byla? Jakou dráhu jsi mi připravil?

Němě řvu: Proč mne zkoušíš? Snažíš se zjistit, kolik toho snesu?

Co mne ještě čeká?

Jak bude vypadat moje bytí?

Mám se připravit na třeskutou komedii nebo antickou tragédii? Romantické drama či akční thriller? Budeš o mne chtít pečovat jako o ojedinělou inspiraci, nebo mě při nejbližší příležitosti zahodíš jako námět nehodný dokončení?

Nejvyšší, vím, že jsi předem do detailů nalinkoval celý můj život. Ale mne samotnou vůči údělu, který jsi mi při mém zrodu vepsal do osudu, necháváš slepou. Máš nade mnou neomezenou nadvládu. Můžu být čímkoliv, co si zamaneš, ale ničím, co chci sama. Jako zvířátko, majetek, bezvládná marioneta,  vydaná na milost svému loutkáři.

Připadá Ti taková destruktivní nejistota fér?

Všemocný, jsi mi bezmezně odporný, pohrdám Tebou - Tvojí pýchou, sebestředností, netečností… Ale současně mne nesnesitelně fascinuješ a obdivuji Tě - Tvou pečlivost, nápaditost, majestátní schopnost pár tahy vytvářet i šmahem hubit celé nové živočišné druhy, planety, dimenze…

Můj blahosklonný tvůrce i bezcitný ničiteli. Soucitný lékaři i nesmlouvavý vrahu. Věčná jistoto i nekonečná hrozbo. Křtiteli i hrobníku. Alfo i omego. Jine i jangu… Má spáso i prokletí…

           Zoufalá,

          na pospas Tvé libovůli vydaná,

          na odiv celému světu bezmocně vystavená,

          za mřížemi z písmen, slov, vět, řádků a odstavců uvězněná bez možnosti výběru
         navždy Tvoje

                                Postava


2017/2018