Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

11.05.2020 14:36

V této rubrice bychom chtěli zveřejňovat absolventské práce našich posluchačů, kteří se nedali a vydrželi až do konce studia. Po prvním pro mnohé trudném roce, plném dřiny, otravných cvičení a strakáčů, hrajících všemi barvami, prožili s Danou druhý rok, kdy si už psali - víceméně - po svém. Sami si volili témata i žánry a na konci školního roku mohli na Večeru s tvůrčím psaním představit svoji skutečnou, a to i literární tvorbu. V červnu roku 2019 ukončily studium tři absolventky, první oboru tvůrčí psaní na Lidové konzervatoři - Dagmar, Hana a Lucie. Jejich texty najdete v rubrikách pod jejich jmény.