Osamělost

16.03.2018 14:35


Budou Vánoce.
Staré ženy
v domově pro důchodce
sedí kolem stolu
a podávají vánoční ozdoby
pečovatelkám, které zdobí
stromeček.
Z tabletu
znějí koledy.

Staré ženy nemluví,
jen úpěnlivě pozorují
strojení stromečku.

Pečovatelky jsou veselé,
ale devadesátileté ženy
nesdílejí jejich veselí.
V těžkých myslích
je něco,
co se tam léta ukládalo
a co jim nedovolí
mít radost.

Ve vyhaslých očích
nenajdeš jediný plamínek
z dob minulých.

Stromek je ustrojen,
Místnost je vánočně vyzdobena
a kolem stolu
sedí staré ženy
a čekají na oběd.


2015/2016