Nevyléčitelný

07.05.2020 12:55

V našem detenčním zařízení vás, pane Trojský, pozorujeme už dost dlouho, takže vám nebudu lhát. Jste skutečně těžký případ, vyžadující co nejstriktnější izolaci a zostřený režim dohledu. Asociální jedinec s poruchou identity, nenapravitelný recidivista se silně destruktivními sklony. Navenek působíte bezproblémově, ale ve vás skryté vnitřní procesy jsou nejničivější, s jakými jsme se s kolegy za svou letitou praxi setkali.

K naší lítosti vám musím oznámit, že všechny naše dobře míněné snahy o léčbu infekce, kterou šíříte, selhaly. Po provedení vaší anamnézy jsme ale dospěli k závěru, že tomu ani nemohlo být jinak. Pocházíte z rodu, ve kterém se vaše porucha předává bez přerušení z jedné generace na druhou. Řečeno odbornou terminologií: vaše naprogramování vylučuje byť i jen hypotetickou možnost vašeho budoucího optimálního fungování. Čímž jste, ač ne vlastní vinou, determinován k věčné a nezměnitelné inkompatibilitě se standardními členy skupiny.

Svou odchylku jste si tedy alespoň zpětně racionalizoval a ujal se role samozvaného bojovníka za celou svou – viděno vaším bludným prizmatem – perzekvovanou deviantní menšinu, kterou majorita údajně systematicky vytlačuje, odděluje od zbytku společnosti, v nejzazším případě likviduje. Vím, že to na vás nebude mít žádný dopad, ale mohu vás ujistit, že tomu tak rozhodně není. Ke každému podobnému případu přistupujeme vždy individuálně, s co možná nejvyšší opatrností a před nejvyšším trestem vždy preferujeme rekonvalescenci.

Současně je však třeba uznat, že všichni uvědomělí členové každého vyspělého společenství chápou nevyhnutelnost principu, podle kterého si udržení celkového veřejného pořádku zkrátka čas od času žádá přinášení individuálních obětí.

A tak – jakkoli se hluboce solidarizuji s vaším svízelným údělem – jsme po dlouhé a složité diskuzi našeho odborného konzilia seznali, že pokračování vašeho pobytu v tomto ústavu na úkor jiných klientů s větším potenciálem vyléčení již déle není udržitelné.

Zároveň jsme s kolegy nabyli přesvědčení, že nás nesporná celospolečenská nebezpečnost vašeho zdrojového kódu opravňuje k nejkrajnějšímu řešení: nevratnému a trvalému vymazání z databáze Antivirového trezoru, a tím i celého systému. Přáli bychom si, abyste pro naše rozhodnutí našel pochopení. Bylo učiněno s ohledem na dobro našeho společenství i vás samotného.


2017/2018