Bomba

21.03.2014 14:16

Válečné zážitky mohu popsat jen zprostředkovaně - podle vyprávění rodičů a ostatních příbuzných na rodinných oslavách, ze vzpomínek žen při draní peří a z knížek. Utkvěly mi v hlavě jen úryvkovité dojmy, které nestačil čas definitivně vymazat.

Když s postupem fronty v době Ostravské operace bombardovala Rudá armáda německé pozice, trávili lidé z vesnic celé dny ve sklepích domů a s hrůzou poslouchali lomoz, střelbu, výbuchy granátů a min a třásli se o holý život.

První letecké pumy, které spadly na začátku bojů při náletu na obec, zasáhly náš dům.

Náš? Ne tak úplně. Koupili jsme jej od původních majitelů až po válce a tenhle příběh známe z vyprávění.

Po přeletu letadel se tentokrát rozhostil klid, a tak požárníci a sousedé uhasili oheň a poškozené obydlí zachránili.

Nálety neutuchaly po čtrnáct dní. Němci ukrytí ve vesnicích, zakopaní v lesích a v bunkrech po okolí se zoufale bránili a nechtěli před ruskou armádou ustoupit. Vojáky čekaly zoufalé boje, několikeré dobývání získaných a poté zase ztracených pozic a velké ztráty na životech.

Po válce lidé pohřbívali mrtvé, odklízeli trosky a nepořádek, opravovali zničené domy nebo je stavěli od základů znovu, sbírali munici. Čas postupně smazal stopy zániku a lidé pomalu zapomínali.

 

Na konci šedesátých let opravovali cestu kolem našeho stavení: dělníci ji vyrovnávali, aby mohli položit nový asfaltový koberec. Jaké bylo překvapení bagristy, když u stěny našeho domu narazila lžíce bagru na překážku. Když prohlédli terén, našli nevybuchlou leteckou pumu z 2. světové války, která se zaryla do země a nikdo o ní nevěděl. Byla to jedna z těch prvních v obci. Žili jsme spokojeně tolik let po válce v jejím těsném sousedství a vůbec nic jsme netušili. Nález vyvolal vzrušení a úvahy, co nám nic netušícím mohla způsobit, a vzpomínky obyvatel na těžké válečné období.

„Škoda, že nevybuchla,“ pronesl doma s poněkud černým humorem můj otec, „mohli jsme se zbavit nepohodlného bydlení pod cestou.“

Zprávy o nalezených zbraních a munici z války se objevovaly v tisku, televizi a rozhlase často. Ale nebylo to pokaždé s dobrým koncem jako v mém příběhu.

„Válka přinesla lidem mnoho strádání a utrpení,“ reagoval na rozhovor o nalezené pumě soused Hošek, „ale lidé jsou nepoučitelní. Pořád se ve světě zbrojí a válčí. Dívali jste se včera na televizní noviny?“